Publicaties over dossier 33749

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met enige knelpunten in verband met de verlenging van de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid, het toestaan dat kennismigranten, houders van een Europese blauwe kaart, wetenschappelijk personeel en studenten naast hun hoofdbezigheden ook als zelfstandige mogen werken, en een nieuwe Regeling internationaal handelsverkeer naar aanleiding van de evaluatie van de Pilot Kennisindustrie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-04-2017 Staatscourant 2017, 19417 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 27 maart 2017, houdende wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met enige knelpunten in verband met de verlenging van de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid, het toestaan dat kennismigranten, houders van een Europese blauwe kaart, wetenschappelijk personeel en studenten naast hun hoofdbezigheden ook als zelfstandige mogen werken, en een nieuwe Regeling internationaal handelsverkeer naar aanleiding van de evaluatie van de Pilot Kennisindustrie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2017 Staatsblad 2017, 134 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (PbEU 2011, L 343)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2014 Staatsblad 2014, 128 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 12 maart 2014 tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (PbEU 2011, L 343)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2014 Staatsblad 2014, 124 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2014 2013-2014 nr. 12, item 22 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers (32512); het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene wet bestuursrecht ter uitvoering van de verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (PbEU 2013, L 180) (33699); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2014 2013-2014 nr. 12, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-01-2014 2013-2014 nr. 11, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-12-2013 2013-2014 nr. 10, item 16 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 10 en 11 december 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-12-2013 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 3 december 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-11-2013 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal