Publicaties over dossier 33579

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (226 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2016 Staatscourant 2016, 58982 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (108 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit houdende regels voor fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens (Besluit SyRI)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2014 Staatscourant 2014, 26306 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. AMvB Download icon PDF (73 kB)

  Besluit van 1 september 2014 tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met regels voor fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens met inzet van SyRI

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2014 Staatsblad 2014, 320 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Wet Download icon PDF (78 kB)

  Wet van 9 oktober 2013 tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekende zijnde gegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2013 Staatsblad 2013, 405 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Handeling | Behandeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) (33335); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (PbEU 2011, L 326) (Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I) (33575); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens (33579); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-10-2013 2013-2014 nr. 2, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (3 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-10-2013 2013-2014 nr. 2, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (6 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-10-2013 2013-2014 nr. 2, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (77 kB)

  Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekende zijnde gegevens; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-10-2013 2012-2013 Kamerstuk 33579, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon PDF (2 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 1 oktober 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  26-09-2013 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekende zijnde gegevens; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33579, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal