Publicaties over dossier 33579

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 9 oktober 2013 tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekende zijnde gegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2013 Staatsblad 2013, 405 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) (33335); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (PbEU 2011, L 326) (Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I) (33575); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens (33579); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-10-2013 2013-2014 nr. 2, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-10-2013 2013-2014 nr. 2, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-10-2013 2013-2014 nr. 2, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 1 oktober 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  26-09-2013 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 37; 2013-09-06

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  06-09-2013 2012-2013 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda week 36; 2013-08-26

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  26-08-2013 2012-2013 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Wet Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet basisregistratie personen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-07-2013 Staatsblad 2013, 316 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 27; 2013-06-28

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-06-2013 2012-2013 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-05-2013 2012-2013 nr. 63, item 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal