Publicaties over dossier 33273

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (231 kB)

  Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-07-2015 Staatsblad 2015, 308 Ministerie van Financiën
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (211 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en de verordening solvabiliteit II (Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2015 Staatscourant 2015, 21584 Ministerie van Financiën
 3. Wet Download icon PDF (182 kB)

  Wet van 12 juni 2013 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2013 Staatsblad 2013, 228 Ministerie van Financiën
 4. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (13 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-06-2013 2012-2013 nr. 72, item 41 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (9 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2013 2012-2013 nr. 35, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Behandeling Download icon PDF (3 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350) (32717); het wetsvoorstel Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1) (33171); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg (33184); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-01-2013 2012-2013 nr. 11, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Wet Download icon PDF (111 kB)

  Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatsblad 2012, 679 Ministerie van Financiën
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-12-2012 2012-2013 Kamerstuk 33273, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon PDF (5 kB)

  Agenda van de vergadering van 11 december 2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  06-12-2012 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (66 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II); Brief inzake memories van antwoord van 33236, 33238 en 33273

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2012 2012-2013 Kamerstuk 33236, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal