Publicaties over dossier 33071

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (73 kB)

  Advies Raad van State inzake voorstel van wet tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening wvan de opleiding van rechters en officieren van justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-03-2015 Staatscourant 2015, 6345 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (542 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2014 Staatscourant 2014, 30579 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (55 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging Rv en enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-06-2014 Staatscourant 2014, 16577 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-05-2013 2012-2013 nr. 53, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (10 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-04-2013 2012-2013 nr. 45, item 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-02-2013 2012-2013 nr. 32, item 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten; Brief regering; Brief houdende intrekking het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33071, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (27 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-11-2012 2012-2013 nr. 13, item 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten; Brief regering; Informatie over wetsvoorstel 33 071 inzake verhoging griffierechten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 33071, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (185 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende advies Raad van State betreffende het wetsvoorstel tot Implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PbEU L 280) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2012 Staatscourant 2012, 18270 Ministerie van Veiligheid en Justitie