Publicaties over dossier 32875

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-06-2012 2011-2012 nr. 85, item 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek inzake aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (32875); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissie) (32586) en het wetsvoorstel Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 in verband met de wijziging van een aantal begrotingen en enkele technische aanpassingen (Vijfde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001) (32792)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-12-2011 2011-2012 nr. 12, item 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 27 oktober 2011 tot wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek inzake aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2011 Staatsblad 2011, 637 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-12-2011 2011-2012 nr. 2, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-12-2011 2010-2011 nr. 102, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-11-2011 2011-2012 nr. 4, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-11-2011 2011-2012 nr. 4, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissie) (32586); het wetsvoorstel Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben ter uitvoering van Richtlijn nr. 2009/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 betreffende de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (PbEU L 131) (Wet verzekering zeeschepen) (32835); het wetsvoorstel Partiële wijziging van een aantal wetten op het gebied van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2011) (32863); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-11-2011 2011-2012 nr. 4, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 25 oktober 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  20-10-2011 2011-2012 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 41; 2011-10-07

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-10-2011 2011-2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal