Publicaties over dossier 32782

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (12 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-06-2012 2011-2012 nr. 83, item 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (7 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-03-2012 2011-2012 nr. 39, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling | Behandeling Download icon PDF (37 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht in verband met het versterken van de governance bij de toezichthouders op de financiële markten (Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten) (32782); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2009/111/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer (PbEU L 302) (32787); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-02-2012 2011-2012 nr. 14, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Behandeling Download icon PDF (42 kB)

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht in verband met het versterken van de governance bij de toezichthouders op de financiële markten (Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten) (32782); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2009/111/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer (PbEU L 302) (32787); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-02-2012 2011-2012 nr. 14, item 12 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (8 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-02-2012 2011-2012 nr. 14, item 19 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon PDF (8 kB)

  Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2012 Staatsblad 2012, 8 Ministerie van Financiën
 7. Handeling | Stemming Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht in verband met het versterken van de governance bij de toezichthouders op de financiële markten (Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten) (32782)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-01-2012 2011-2012 nr. 17, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht in verband met het versterken van de governance bij de toezichthouders op de financiële markten (Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten); Nota naar aanleiding van het Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32782, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon PDF (4 kB)

  Agenda voor de vergaderingen van 19 en 20 december 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  15-12-2011 2011-2012 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht in verband met het versterken van de governance bij de toezichthouders op de financiële markten (Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32782, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal