Publicaties over dossier 32667

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (163 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2013 2012-2013 nr. 2, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-02-2013 2012-2013 nr. 32, item 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon PDF (195 kB)

  Wet aanpassing bestuursprocesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatsblad 2012, 682 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Handeling | Noten Download icon PDF (41 kB)

  Kamerlid: Schriftelijke antwoorden van de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op vragen gesteld in de eerste termijn vande behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 2013 (33400-XII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-12-2012 2012-2013 nr. 26, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (14 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-11-2012 2012-2013 nr. 10, item 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1131 kB)

  Rapport “Costs and Effectiveness of Domestic Offset schemes” opgesteld door Ecofys

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  04-10-2012 2012-2013 32667, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en verordening (EU) nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 270) (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten) ; Brief regering; Aanbieding rapport “Costs and Effectiveness of Domestic Offset schemes” opgesteld door Ecofys

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 32667, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (34 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ..., tot wijziging van het Besluit handel in emissierechten ten behoeve van de implementatie van richtlijn 2009/29/EG (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2012 Staatscourant 2012, 11977 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. AMvB Download icon PDF (29 kB)

  Besluit van 16 mei 2012 tot wijziging van het Besluit handel in emissierechten ten behoeve van de implementatie van richtlijn 2009/29/EG (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-06-2012 Staatsblad 2012, 227 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Wet Download icon PDF (46 kB)

  Wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en verordening (EU) nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 270) (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-05-2012 Staatsblad 2012, 195 Ministerie van Infrastructuur en Milieu