Publicaties over dossier 32622

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (76 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-03-2012 2011-2012 nr. 41, item 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (141 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-12-2011 2010-2011 nr. 102, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling | Behandeling Download icon PDF (4 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (verbeterde aansluiting van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op de kaderrichtlijn water) (32427); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen) (32453); het wetsvoorstel Implementatie van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93) (32534); het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93) (32535, R1923); het wetsvoorstel Wijziging Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid (32539); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2011 2010-2011 nr. 33, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2011 2010-2011 nr. 33, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Behandeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (herschikking) (PbEU L 302) en de daarbij behorende uitvoeringsrichtlijnen (32622)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-07-2011 2010-2011 nr. 97, item 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. AMvB Download icon PDF (278 kB)

  Besluit implementatie herziene richtlijn beleggingsinstellingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-07-2011 Staatsblad 2011, 358 Ministerie van Financiën
 7. Wet Download icon PDF (75 kB)

  Wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (herschikking) (PbEU L 302) en de daarbij behorende uitvoeringsrichtlijnen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-07-2011 Staatsblad 2011, 357 Ministerie van Financiën
 8. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 8 juli 2011, houdende wijziging van het Besluit van 15 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2010 (Stb. 2011, nr. 306)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2011 Staatsblad 2011, 356 Ministerie van Financiën
 9. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (6 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-07-2011 2010-2011 nr. 32, item 11 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (herschikking) (PbEU L 302) en de daarbij behorende uitvoeringsrichtlijnen; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2011 2010-2011 Kamerstuk 32622, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal