Publicaties over dossier 32621

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2013 2012-2013 nr. 79, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Klein Koninklijk Besluit Download icon Open als PDF

  Besluit van 22 april 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en gedeelten uit het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met indexering van de bedragen en toevoeging van enkele proceshandelingen (Stb. 2012, 683), voor zover het betreft schadevergoeding wegens onrechtmatig bestuurshandelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2013 Staatsblad 2013, 162 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-04-2013 2012-2013 nr. 46, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) (32621)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2013 2012-2013 nr. 15, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) (32621)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2013 2012-2013 nr. 15, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 31 januari 2013 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-02-2013 Staatsblad 2013, 50 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 29 januari 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  24-01-2013 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende het ontwerpbesluit van ... tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met indexering van de bedragen en toevoeging van enkele proceshandelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-01-2013 Staatscourant 2013, 251 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Klein Koninklijk Besluit Download icon Open als PDF

  Besluit van 20 december 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met indexering van de bedragen en toevoeging van enkele proceshandelingen (Stb. 2012, 683)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatsblad 2012, 684 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-12-2012 2012-2013 nr. 8, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal