Publicaties over dossier 32621

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten); Brief van de ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van de "Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 32621, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2515 kB)

  Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen (Ministerie van BZK, 2018, 123 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  13-09-2018 2017-2018 32621, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2091 kB)

  Brief van de Regeringscommissaris Algemene regels van bestuursrecht van 14 november 2017 aan de minister voor Rechtsbescherming en de minister van BZK ter aanbieding van de "Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen"

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  13-09-2018 2017-2018 32621, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten); Brief van de ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van de "Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-2018 2017-2018 Kamerstuk 32621, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2013 2012-2013 nr. 79, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van 22 april 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en gedeelten uit het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met indexering van de bedragen en toevoeging van enkele proceshandelingen (Stb. 2012, 683), voor zover het betreft schadevergoeding wegens onrechtmatig bestuurshandelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2013 Staatsblad 2013, 162 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (10 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-04-2013 2012-2013 nr. 46, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Behandeling Download icon PDF (29 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) (32621)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2013 2012-2013 nr. 15, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling | Behandeling Download icon PDF (29 kB)

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) (32621)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2013 2012-2013 nr. 15, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Wet Download icon PDF (18 kB)

  Wet van 31 januari 2013 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-02-2013 Staatsblad 2013, 50 Ministerie van Veiligheid en Justitie