Publicaties over dossier 32540

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-01-2012 2011-2012 nr. 14, item 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 12 mei 2011 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde het Vervangingsfonds en het Participatiefonds onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2011 Staatsblad 2011, 267 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-06-2011 2010-2011 nr. 81, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde het Vervangingsfonds en het Participatiefonds onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen (32540); het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 tot wijziging van de richtlijnen nr. 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en richtlijn nr. 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft (PbEU L 259) (32458); het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen (32315); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-05-2011 2010-2011 nr. 26, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-05-2011 2010-2011 nr. 26, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 10 mei 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  04-05-2011 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-04-2011 2010-2011 nr. 24, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde het Vervangingsfonds en het Participatiefonds onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen (32540)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-04-2011 2010-2011 nr. 69, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde het Vervangingsfonds en het Participatiefonds onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen (32540)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-04-2011 2010-2011 nr. 68, item 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijst week 14; 2011-04-01

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  01-04-2011 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal