Publicaties over dossier 32045

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele) (32044)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-04-2013 2012-2013 nr. 22, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Rijkswet Download icon Open als PDF

  Rijkswet van 13 december 2012 tot aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet Militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomenheden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2013 Staatsblad 2013, 25 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies van de Raad van State betreffende ontwerp besluit, houdende regels over de commissie die adviseert over het doen van een nader onderzoek als bedoeld in artikel 462, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering (Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2012 Staatscourant 2012, 19114 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet herziening gerechtelijke kaart

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2012 Staatsblad 2012, 313 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-07-2012 2011-2012 nr. 95, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Wet hervorming herziening ten voordele

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2012 Staatsblad 2012, 275 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-06-2012 2011-2012 nr. 32, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) (31058); het wetsvoorstel Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) (32426); het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête (32887) en het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele) (32045)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-06-2012 2011-2012 nr. 32, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 12 juni 2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-06-2012 2011-2012 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-03-2012 2011-2012 nr. 41, item 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal