Publicaties over dossier 32037

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (31 kB)

  Bijlage 3 Ontwikkeling en samenstelling AIO-populatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-06-2015 2014-2015 32037, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (31 kB)

  Evaluatie overheveling AIO naar SVB

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-06-2015 2014-2015 32037, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (451 kB)

  Re-integratie van jongere partners van AIO-gerechtigden. Een evaluatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-06-2015 2014-2015 32037, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele sociale verzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen; Brief regering; Evaluatie overheveling AIO naar SVB

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 32037, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (710 kB)

  SVB realiseert lager niet-gebruik. Niet-gebruik in de AlO in 2011 vergeleken met 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-06-2015 2014-2015 32037, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (29 kB)

  Bijlage 2 Re-integratie jongere partner AIO-gerechtigde

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-06-2015 2014-2015 32037, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-03-2012 2011-2012 nr. 40, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Wet Download icon PDF (56 kB)

  Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2011 Staatsblad 2011, 288 Ministerie van Financiën
 9. Handeling Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele sociale verzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen (32037)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 21, pagina 1734 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade) (31518), het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand (31835), het wetsvoorstel Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (31927) en 2 andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 13, pagina 437 Eerste Kamer der Staten-Generaal