Publicaties over dossier 31948

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-07-2012 Staatsblad 2012, 300 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-02-2011 2010-2011 nr. 37, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband met het verlagen van het toegestane alcoholpromillage, alsmede wijziging van de Wet op de economische delicten, de Havenbeveiligingswet, de Wet bestrijding ongevallen Noordzee, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, en de Wet van 26 april 2007, houdende wijziging van enkele wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met een wijziging in de benaming van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, op enkele technische punten (31870) en het wetsvoorstel Wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen (31948)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-09-2010 2009-2010 nr. 36, pagina 1588 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2010 Staatsblad 2010, 280 Ministerie van Justitie
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 5 en 6 juli 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  01-07-2010 2009-2010 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de opheffing van de nevenvestigingsplaats Schiedam (32039); het wetsvoorstel Goedkeuring en uitvoering van het op 31 oktober 2009 te Tilburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen (Trb. 2009, 202) (32215); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met uitsluiting van huisaansluitingen (31540), en 2 andere wetsvoorstellen (31948 en 31867)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-02-2010 2009-2010 nr. 36, pagina 3432 Tweede Kamer der Staten-Generaal