Publicaties over dossier 31795

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de behandeling en registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen) (31439); - Wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten, alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard (31750); - Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in hoofdzaak ten behoeve van het volgen van assistentopleidingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (31868); - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning, wat betreft de wijze waarop een aanspraak bestaat op een individuele voorziening en enige andere wijzigingen (31795); - Invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (31893)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-07-2009 2008-2009 nr. 36, pagina 1619 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten (dinsdag 16 juni 2009)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-07-2009 2008-2009 nr. 35, pagina 1594 - 1595 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning, wat betreft de wijze waarop een aanspraak bestaat op een individuele voorziening en enige andere wijzigingen (31795)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-04-2009 2008-2009 nr. 71, pagina 5622 - 5662 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 27 maart 2009

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  27-03-2009 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal