Publicaties over dossier 31700-XI

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010 (32123 XI), te weten: - de motie-Van Leeuwen over de maatschappelijke kosten en baten van convenanten (32123 XI, nr. 25); - de motie-Van Leeuwen over verankering van de groene recreatieve functie van kampeerterreinen (32123 XI, nr. 26); - de motie-Van Leeuwen over een wetsvoorstel om grondspeculatie tegen te gaan (32123 XI, nr. 27) en 22 andere moties (de nrs. 28 t/m 37, 39 t/m 47 en 49 t/m 51)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2010 2009-2010 nr. 37, pagina 3600 - 3602 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over AWACS, te weten: - de motie-De Wit/Van Gent over het reduceren van het aantal AWACS-vluchten tot 2340 (31700 XI, nr. 76); - de motie-De Wit over het afzien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een Nederlands vliegveld (31700 XI, nr. 77); - de motie-Neppérus/Samsom over een vermindering van de geluidsoverlast van de AWACS-vluchten met 35% (31700 XI, nr. 78) en 1 andere motie (nr. 79)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-04-2009 2008-2009 nr. 61, pagina 4893 - 4894 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009 (31700 XI), te weten de motie-Ouwehand c.s. over de informatievoorziening rondom bouwplannen (31700 XI, nr. 57)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2009 2008-2009 nr. 57, pagina 4675 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 21 januari 2009 over AWACS

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2009 2008-2009 nr. 58, pagina 4701 - 4708 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009 (31700 XI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3469 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen (30859); - Instelling van een College voor examens, alsmede wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet College voor examens) (31411); - en nog een aantal wetvoorstellen (31700 I, 31700 IIB, 31700 III, 31700 IXA, 31700 IXB, 31700 X, 31700 XI, 31700 XII, 31700 XV, 31700 XVI, 31700 XVII, 31700 A, 31700 B, 31700 C, 31700 E, 31700 F, 31700 G, 31792 VIII, 31792 XII, 31792 XVI, 31792 A, 31792 D)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-02-2009 2008-2009 nr. 19, pagina 936 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij behandeling wetvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009 (31700 XI), te weten: - de motie-Van Leeuwen over de capaciteit van afdelingen Ruimtelijke Ordening bij provincies en gemeenten (31700 XI, nr. 21); - en nog 33 andere moties (31700 XI, nrs. 22 t/m 25, 27 t/m 34, 36, 38 t/m 48, 50 t/m 58)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-01-2009 2008-2009 nr. 28, pagina 2415 - 2418 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009 (31700 XI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-01-2009 2008-2009 nr. 27, pagina 2289 - 2324 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009 (31700 XI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-01-2009 2008-2009 nr. 27, pagina 2274 - 2288 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009 (31700 XI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2009 2008-2009 nr. 25, pagina 2117 - 2141 Tweede Kamer der Staten-Generaal