Publicaties over dossier 31458

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (37 kB)

  Besluit uitvoering en handhaving verordening securitisaties en wijzigingsverordening kapitaalvereisten securitisaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatsblad 2018, 484 Ministerie van Financiën
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (134 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken, houdende een verhoging van de voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2015 Staatscourant 2015, 11351 Ministerie van Economische Zaken
 3. AMvB Download icon PDF (210 kB)

  Besluit van 4 juli 2013 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit markttoegang financiële ondernemingen, het Besluit prudentiële regels Wft en enige andere besluiten in verband met implementatie van richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2013 Staatsblad 2013, 293 Ministerie van Financiën
 4. AMvB Download icon PDF (340 kB)

  Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatsblad 2012, 695 Ministerie van Financiën
 5. AMvB Download icon PDF (53 kB)

  Besluit van 22 december 2011, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur op het gebied van het financieel toezicht in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2011 Staatsblad 2011, 673 Ministerie van Financiën
 6. AMvB Download icon PDF (278 kB)

  Besluit implementatie herziene richtlijn beleggingsinstellingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-07-2011 Staatsblad 2011, 358 Ministerie van Financiën
 7. AMvB Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van 29 maart 2011 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met vaststelling van de boetecategorie voor voorschriften met betrekking tot het pensioenregister

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-04-2011 Staatsblad 2011, 161 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. AMvB Download icon PDF (57 kB)

  Wijzigingsbesluit financiële markten 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2010 Staatsblad 2010, 801 Ministerie van Financiën
 9. Handeling Download icon PDF (4 kB)

  Lijst van besluiten (dinsdag 16 juni 2009)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-07-2009 2008-2009 nr. 35, pagina 1594-1595 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2009 2008-2009 Kamerstuk 31458, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal