Publicaties over dossier 30908

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (30857), het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs onder meer in verband met enkele aanpassingen in de inrichtings- en examenvoorschriften met betrekking tot het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (30988), het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wenselijkheid de regeling van de APK-frequentie te flexibiliseren (30692) en 3 andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-11-2007 2007-2008 nr. 4, pagina 108 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 11 oktober 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-10-2007 2007-2008 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 20 september 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  20-09-2007 2007-2008 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 25 juni 2005 te Luxemburg totstandgekomen Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (Trb. 2005, 295), het op 10 april 2006 te Luxemburg totstandgekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst (Trb. 2006, 106), alsmede het op 17 juli 2006 te Brussel totstandgekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader voor 2008-2013 voor de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de Landen en Gebieden Overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van toepassing zijn (Trb. 2006, 207) (30908)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5153 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring, wijziging en financiering ACS-EG Partnerschapsovereenkomst (Trb. 2005, nr. 295 en 2006, nrs. 106 en 207)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-08-2007 2006-2007 nr. 89, pagina 4982 - 4994 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 29 juni 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  29-06-2007 2006-2007 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 15 juni 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  15-06-2007 2006-2007 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 8 juni 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  08-06-2007 2006-2007 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 1 juni 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  01-06-2007 2006-2007 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 25 mei 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  25-05-2007 2006-2007 Tweede Kamer der Staten-Generaal