Publicaties over dossier 30520

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris) (32177)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-12-2011 2011-2012 nr. 9, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-03-2011 2010-2011 nr. 52, item 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2010 Staatsblad 2010, 789 Ministerie van Justitie
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: - voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (Kamerstuk 30520); - wetsvoorstel Goedkeuring van het op 2 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, 1976 (Trb. 1997, 300 en Trb. 2006, 17) (Kamerstuk 31872, R1876); - wetsvoorstel Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329) (Kamerstuk 31875); - wetsvoorstel Goedkeuring van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329) (Kamerstuk 31879, R1877)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-10-2010 2010-2011 nr. 2, pagina 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 5 oktober 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  30-09-2010 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (30520), en over de motie-Van der Ham/Vos over de effecten voor tijdschriften en dagbladen (30520, nr. 15)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-11-2009 2009-2010 nr. 15, pagina 1123 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 15 mei 2009

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  15-05-2009 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (30520)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-04-2009 2008-2009 nr. 60, pagina 4812 - 4822 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 27 maart 2009

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  27-03-2009 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 13 maart 2009

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  13-03-2009 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal