Publicaties over dossier 29708

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (155 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband met het vergroten van de transparantie van het toezicht op financiële markten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2018 Staatscourant 2018, 19653 Ministerie van Financiën
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (197 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende aanvulling van Boek 7 BW met de nieuwe afdelingen 7.2A.2 en 7.2B.1 en 2 en een nieuwe Titel 7.2C (consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-04-2016 Staatscourant 2016, 19248 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. AMvB Download icon PDF (108 kB)

  Wijzigingsbesluit financiële markten 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-03-2016 Staatsblad 2016, 98 Ministerie van Financiën
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (112 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-02-2016 Staatscourant 2016, 9933 Ministerie van Financiën
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (211 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en de verordening solvabiliteit II (Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2015 Staatscourant 2015, 21584 Ministerie van Financiën
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (315 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot implementatie van de richtlijn consumentenrechten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-01-2013 Staatscourant 2013, 1822 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (100 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming (uitbreiding van bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheden)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2011 Staatscourant 2011, 20845 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 8. AMvB Download icon PDF (40 kB)

  Besluit beheerst beloningsbeleid Wft

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2010 Staatsblad 2010, 806 Ministerie van Financiën
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (422 kB)

  Waarborg- en garantiefondsen. Een inventariserend onderzoek naar omvang en activiteiten van de sector

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-10-2006 2006-2007 29708, nr. 60 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Wet op het financieel toezicht; Brief minister over waarborg- en garantiefondsen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-10-2006 2006-2007 Kamerstuk 29708, nr. 60 Tweede Kamer der Staten-Generaal