Publicaties over dossier 29048

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (243 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-06-2017 Staatscourant 2017, 30183 Ministerie van Economische Zaken
 2. Wet Download icon PDF (57 kB)

  Implementatiewet richtlijn consumentenrechten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2014 Staatsblad 2014, 140 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Wet Download icon PDF (30 kB)

  Wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2013 Staatsblad 2013, 573 Ministerie van Economische Zaken
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (67 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van een algemene maatregel van bestuur ................, houdende regels ter uitvoering van de Warmtewet (Warmtebesluit)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2013 Staatscourant 2013, 26941 Ministerie van Economische Zaken
 5. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (11 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-09-2013 2012-2013 nr. 98, item 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon PDF (47 kB)

  Warmtewet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2013 Staatsblad 2013, 325 Ministerie van Economische Zaken
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan kleinverbruikers (Warmtewet); Brief regering; Inwerkingtreding Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 29048, nr. 53 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen; Brief inzake Voorstel van wet tot van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet) (29 048)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 29048, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (387 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2013 Staatscourant 2013, 12039 Ministerie van Economische Zaken
 10. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van 13 maart 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2013 Staatsblad 2013, 103 Ministerie van Economische Zaken