Publicaties over dossier 28600

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend in het notaoverleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT): - de motie-Verdaas over invulling van de eenloketgedachte bij de financiering door het Rijk van infrastructuur (29200 XII, nr. 57); - de motie-Boelhouwer over een alternatief tracé IJzeren Rijn ter hoogte van Roermond (29200 XII, nr. 58); - en nog een aantal andere moties (29200 XII, nrs. 60 t/m 94)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-01-2004 2003-2004 nr. 39, pagina 2891 - 2894 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Railinfrastructuur, te weten: - de motie-Gerkens over voorrang aan onderhoud (28600 XII, 28600 A, nr. 93); - de motie-Gerkens over aansturing van ProRail en informatievoorziening naar de Kamer (28600 XII, 28600 A, nr. 94); - en nog vijf andere moties (28600 XII, 28600-A, nr. 95, 96, 97, 98 en 99)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-04-2003 2002-2003 nr. 58, pagina 3546 - 3547 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 26 maart 2003 over beheer en instandhouding van de railinfrastructuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-04-2003 2002-2003 nr. 56, pagina 3525 - 3531 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 maart 2003 over het Varkensbesluit

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-04-2003 2002-2003 nr. 55, pagina 3486 - 3488 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend in het debat over ammoniakbeleid, te weten:de motie-Schreijer-Pierik c.s. over het ammoniakbeleid (28600 XIV, nr. 86).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-02-2003 2002-2003 nr. 47, pagina 3163 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 19 februari 2003 over prestatieafspraken met de Nederlandse Spoorwegen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-02-2003 2002-2003 nr. 47, pagina 3150 - 3152 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van de minister-president over waarden en normen (28600, nr. 42)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-01-2003 2002-2003 nr. 35, pagina 2609 - 2646 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over het Integraal veiligheidsbeleid, te weten de gewijzigde motie-Rietkerk over het project Justitie in de buurt (28600 VI/28600 VII, nr. 108)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-01-2003 2002-2003 nr. 34, pagina 2539 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het Integraal veiligheidsbeleid (28600 VI/VII), te weten: - de motie-Van Heemst c.s. over extra middelen voor preventie (28600 VI/28600-VII, nr. 79); - de motie-Van Heemst c.s. over concrete doelstellingen van het Veiligheidsplan (28600 VI/28600-VII, nr. 80); - en 19 andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-12-2002 2002-2003 nr. 31, pagina 2242 - 2244 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 13 december 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  16-12-2002 2002-2003 Tweede Kamer der Staten-Generaal