Publicaties over dossier 28353

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de versterking van het presterend vermogen van de politie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2013 Staatscourant 2013, 30319 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en andere wetten in verband met de aanpassing van de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens terzake van telecommunicatie (vorderen gegevens telecommunicatie) (28059); - Goedkeuring van de op 29 mei 2000 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie (28350, R1720); - Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en de Wet politieregisters en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met het oog op de uitvoering van de op 29 mei 2000 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie (28351) en twee andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-04-2004 2003-2004 nr. 21, pagina 1055 - 1064 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en andere wetten in verband met de aanpassing van de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens terzake van telecommunicatie (vorderen gegevens telecommunicatie) (28059); - Goedkeuring van de op 29 mei 2000 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie (28350, R1720); - Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en de Wet politieregisters en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met het oog op de uitvoering van de op 29 mei 2000 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst, betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie (28351) en twee andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-04-2004 2003-2004 nr. 21, pagina 1030 - 1037 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 11 maart 2004

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-03-2004 2003-2004 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 23 januari 2003

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  24-01-2003 2002-2003 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevens van instellingen in de financiële sector, mede ter uitvoering van het op 16 oktober 2001 te Luxemburg tot stand gekomen Protocol bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (vorderen gegevens financiële sector) (28353)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-12-2002 2002-2003 nr. 27, pagina 1915 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 22 november 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  22-11-2002 2002-2003 Tweede Kamer der Staten-Generaal