Publicaties over dossier 27557

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (6 kB)

  Voorbereiding op en invoering van de Vreemdelingenwet 2000; Brief inzake beëindiging status groot project van projecten 'Voorbereiding op en invoering van de Vreemdelingenwet 2000' en 'Contourennota modernisering rechterlijke organisatie'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-09-2004 2003-2004 Kamerstuk 27557, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (31 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Verslag algemeen overleg van 26 november 2003 over o.a. Groot poject Vreemdelingenwet 2000, rapportages Vreemdelingenketen, rapport Human Rights Watch en brief Ombudsman

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-01-2004 2003-2004 Kamerstuk 19637, nr. 790 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (46 kB)

  Voorbereiding op en invoering van de Vreemdelingenwet 2000; Brief minister bij het eindrapport van het Groot Project "Voorbereiding op en invoering van de Nieuwe Vreemdelingenwet"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-06-2003 2002-2003 Kamerstuk 27557, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (36 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Verslag algemeen overleg op 31 oktober 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-11-2002 2002-2003 Kamerstuk 19637, nr. 696 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (79 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Brief minister met de rapportage Vreemdelingenketen (periode: mei tot en met augustus 2002)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-11-2002 2002-2003 Kamerstuk 19637, nr. 686 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (97 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Brief staatssecretaris met de rapportage Vreemdelingenketen over de periode januari tot en met april 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 19637, nr. 675 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (12 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Brief staatssecretaris over het effect van de toegenomen aantallen bewaringszaken bij de rechtbanken op het verloop van andere beroepsprocedures in de vreemdelingenketen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 19637, nr. 677 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (39 kB)

  Voorbereiding op en invoering van de Vreemdelingenwet 2000; Brief minister met de tussenrapportage in het kader van het Groot Project 'Voorbereiding op en invoering van de Vreemdelingenwet 2000'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-05-2002 2001-2002 Kamerstuk 27557, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (99 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Verslag algemeen overleg tussen de vaste commissie voor Justitie en staatssecretaris Kalsbeek van Justitie op 20 en 26 maart 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 19637, nr. 664 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon PDF (3 kB)

  Stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over de voortgangsrapportage Vreemdelingenwet, te weten: - de motie-Kamp/Wijn over vervallen van de maandelijks herhaalde toetsing (27557, nr. 9); - de motie-Wijn over een toetsingstermijn van 28 dagen (27557, nr. 10); - de motie-Middel over een integraal plan van aanpak (27557, nr. 11)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-04-2002 2001-2002 nr. 63, pagina 4254 Tweede Kamer der Staten-Generaal