Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de trage voortgang van de onderzoeken naar de Deventer moordzaak (ingezonden 30 augustus 2021).

Antwoord van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 6 oktober 2021). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 4090.

Vraag 1, 2, 3, 4, 5

Kunt u aangeven waarom, twee jaar na aanvang, het coldcaseteam van de Amsterdamse politie het onderzoek nog niet heeft afgerond?1

Kunt aangeven welke stappen u, sinds oktober 2020, toen bekend werd dat er nog nauwelijks voortgang was geboekt naar het genoemde cold case onderzoek, heeft ondernomen om wel voor die gewenste voortgang te zorgen?2

Kunt u aangeven wat de reden is van de langzame uitvoering van dat genoemde coldcaseteam?

Kunt u aangeven wanneer het herzieningsonderzoek van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, mr. Aben, dat sinds 2014 (!) is gestart is afgerond en wat u de afgelopen vier jaar heeft gedaan om een spoedige afronding van dit onderzoek te bevorderen?3

Kunt u aangeven wanneer de genoemde onderzoeken afgerond zijn en de resultaten daarvan gepubliceerd worden?

Antwoord 1, 2, 3, 4, 5

De procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad heeft mij als volgt geïnformeerd.

Het onderzoek door de advocaat-generaal bij de Hoge Raad (AG) is reeds in november 2018 afgerond. Nadat de AG met de raadslieden van de gewezen verdachte en de rechter-commissaris heeft gesproken over vervolgonderzoek, heeft de AG in april 2019 aan forensisch onderzoekers van het coldcaseteam van de Amsterdamse politie de opdracht gegeven een evaluatieonderzoek te verrichten. De AG heeft vervolgens periodiek overleg gehad met het coldcaseteam en daarbij ook gewezen op het belang bij een spoedige voortgang van het onderzoek. De PG blijft verantwoordelijk voor het onderzoek en het is aan de PG en AG om te sturen op de voortgang van individuele zaken. De PG is onafhankelijk van de regering.

De PG en het coldcaseteam van de politie verwachten dat de eerste onderzoeksresultaten over de periode tot aan de strafzaak in eerste aanleg over vier maanden beschikbaar zullen zijn. Vervolgens gaat het coldcaseteam verder met het onderzoek naar de forensische resultaten uit de periode vanaf het hoger beroep en de herzieningsvoorstellen tot op heden. De verwachting is dat deze tweede fase van het onderzoek een paar maanden in beslag zal nemen. De resultaten zullen door de AG aan de verdediging worden verstrekt.


X Noot
1

NOS, 17 augustus 2019, «Coldcaseteam Amsterdam onderzoekt Deventer moordzaak», https://nos.nl/artikel/2297849-coldcaseteam-amsterdam-onderzoekt-deventer-moordzaak

X Noot
2

De Stentor, 3 oktober 2020, «Nauwelijks voortgang in nieuw onderzoek Deventer moordzaak», https://www.destentor.nl/deventer/nauwelijks-voortgang-in-nieuw-onderzoek-deventer-moordzaak~ad3b123a/

X Noot
3

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 2673

Naar boven