Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de trage voortgang van de onderzoeken naar de Deventer moordzaak (ingezonden 30 augustus 2021).

Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 20 september 2021).

Vraag 1

Kunt u aangeven waarom, twee jaar na aanvang, het coldcaseteam van de Amsterdamse politie het onderzoek nog niet heeft afgerond?1

Vraag 2

Kunt aangeven welke stappen u, sinds oktober 2020, toen bekend werd dat er nog nauwelijks voortgang was geboekt naar het genoemde cold case onderzoek, heeft ondernomen om wel voor die gewenste voortgang te zorgen?2

Vraag 3

Kunt u aangeven wat de reden is van de langzame uitvoering van dat genoemde coldcaseteam?

Vraag 4

Kunt u aangeven wanneer het herzieningsonderzoek van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, mr. Aben, dat sinds 2014 (!) is gestart is afgerond en wat u de afgelopen vier jaar heeft gedaan om een spoedige afronding van dit onderzoek te bevorderen?3

Vraag 5

Kunt u aangeven wanneer de genoemde onderzoeken afgerond zijn en de resultaten daarvan gepubliceerd worden?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Markuszower (PVV), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de trage voortgang van de onderzoeken naar de Deventer moordzaak (ingezonden 30 augustus 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


X Noot
1

NOS, 17 augustus 2019, «Coldcaseteam Amsterdam onderzoekt Deventer moordzaak», https://nos.nl/artikel/2297849-coldcaseteam-amsterdam-onderzoekt-deventer-moordzaak

X Noot
2

De Stentor, 3 oktober 2020, «Nauwelijks voortgang in nieuw onderzoek Deventer moordzaak», https://www.destentor.nl/deventer/nauwelijks-voortgang-in-nieuw-onderzoek-deventer-moordzaak~ad3b123a/

X Noot
3

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 2673

Naar boven