Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-09-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Aanhangsel van de Handelingen en heeft als identifier "ah-tk-20202021-3883".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangselnummer 3883
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2021-08-30
Datum van uitgifte 2021-08-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier ah-tk-20202021-3883
Indiener L. Vestering
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Ontvanger C.J. Schouten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-09-09
Publicatienaam Kamervragen (Aanhangsel)
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Aanhangsel van de Handelingen
Taal nl
Titel Antwoord op op vragen van het lid Vestering over het betrekken van ook dieren in de nood- en evacuatieplannen voor de overstroomde gebieden in Limburg
Type aanhangsel Antwoord
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z13831