Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-04-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Aanhangsel van de Handelingen en heeft als identifier "ah-tk-20202021-2226".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangselnummer 2226
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2021-04-01
Datum van uitgifte 2021-04-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier ah-tk-20202021-2226
Indiener M. van Nispen
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Ontvanger S. Dekker
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-04-01
Publicatienaam Kamervragen (Aanhangsel)
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Aanhangsel van de Handelingen
Taal nl
Titel Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat de Autoriteit Persoonsgegevens de noodklok luidt om de stijging van het aantal hacks bij datalekken
Type aanhangsel Antwoord
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z04028