Vragen van de leden Hijink en Van Gerven (beiden SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht dat het kabinet het vaccininstituut Intravacc alsnog wil verkopen (ingezonden 23 december 2020).

Mededeling van Minister Van Ark (Medische Zorg) (ontvangen 11 januari 2021).

Vraag 1

Waarom gaat u alsnog over tot de verkoop van het vaccininstituut Intravacc, terwijl er grote behoefte is aan het produceren van vaccins in Nederland? Kunt u uw antwoord toelichten?1

Vraag 2

Waarom neemt u de beslissing voor de verkoop van Intravacc middenin de coronapandemie, terwijl Nederland afhankelijk is van het buitenland als het gaat om geneesmiddelenvoorzieningen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Waarom zijn volgens u de activiteiten van Intravacc op termijn niet houdbaar binnen de spelregels van een ambtelijke organisatie? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Op wat voor wijze moet de koper vergaande garanties bieden om het Nederlands belang bij vaccinontwikkeling te waarborgen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 5

Hoe verhoudt de beslissing van het kabinet om Intravacc te verkopen zich met de aangenomen motie van de leden Marijnissen en Heerma over een voorstel voor versterking en uitbreiding van de productie van geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal?2

Mededeling

De vragen van de Kamerleden Hijink (SP) en Van Gerven (SP) over het bericht dat het kabinet het vaccininstituut Intravacc alsnog wil verkopen (2020Z25697) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


X Noot
1

FD, 22 december 2020, «Kabinet gaat vaccininstituut Intravacc alsnog verkopen» (https://fd.nl/economie-politiek/1368264/kabinet-gaat-vaccininstituut-intravacc-alsnog-verkopen)

X Noot
2

Kamerstuk 25 295, nr. 255.

Naar boven