Vragen van het lid Klaver (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over dierproeven in het Biomedical Primate Research Centre (ingezonden 27 maart 2013).

Mededeling van staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) (ontvangen 10 april 2013).

Vraag 1

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de afbouw van het aantal apen in het Biomedical Primate Research Centre (BPRC)? Klopt het dat er op dit moment evenveel apen in het BPRC zitten als in 2002, toen het kabinet schreef dat het wenselijk is «het aantal experimenten op apen terug te dringen en uiteindelijk tot nul te reduceren»?1

Vraag 2

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het vinden van alternatieven voor proeven op apen? Voor hoeveel dierproeven en proefdieren heeft het BPRC nu een alternatief gevonden?

Vraag 3

Hoeveel Nieuwe Wereldapen (marmosets) bevinden zich momenteel in het BPRC? Behoren deze apen tot een beschermde diersoort? Worden er proeven gedaan op apen die behoren tot een beschermde diersoort en wat voor proeven?

Vraag 4

Kunt u meer informatie verstrekken over de aard, het doel en de noodzaak van de dierproeven die in de afgelopen jaren (2011 en 2012) in het BPRC zijn verricht?

Vraag 5

Hoe wordt de onafhankelijkheid van de dierenexperimentencommissie van het BPRC gewaarborgd?

Vraag 6

Hoeveel apen worden er per jaar geïmporteerd en geëxporteerd ten behoeve van wetenschappelijk doeleinden in en vanuit Nederland?

Vraag 7

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het geplande algemeen overleg Dierproeven op 10 april a.s.?

Mededeling

De vragen van het lid Klaver over dierproeven in het Biomedical Research Centre (ingezonden 27 maart 2013) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gevraagde termijn, voor het AO dierproeven van 10 april a.s., worden beantwoord.

De reden van uitstel is dat voor de beantwoording de benodigde informatie bij mijn diensten moet worden verzameld en er nog nader interdepartementale afstemming nodig is.


X Noot
1

Kamerstuk 28 000 VIII, nr. 119

Naar boven