Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat Nederlandse scholieren wat betreft burgerschapsvaardigheden onder het Europees gemiddelde scoren (ingezonden 2 juli 2010).

Mededeling van minister Rouvoet (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ontvangen 12 juli 2010).

Vraag 1

Kunt u aangeven hoe de uitkomsten van de International Association for the Evaluation of Educational Achievement1 zich verhouden tot eerdere waarschuwingen van de Vice-president van de Raad van State, de Ombudsman en de Onderwijsinspectie over burgerschapsvaardigheden van Nederlandse scholieren?

Vraag 2

Bent u van mening dat scholen voldoende aandacht besteden aan burgerschapsvorming onder scholieren? Zo ja, waarop baseert u die mening? Zo nee, kunt u aangeven wat volgens u de oorzaak van die gebrekkige aandacht is?

Vraag 3

Kunt u aangeven hoe het komt dat scholieren in andere Europese lidstaten zoals bijvoorbeeld de Scandinavische landen veel hoger schoren op verschillende burgerschapsvaardigheden?

Vraag 4

Wat kan Nederland volgens u leren van andere Europese lidstaten om de burgerschapsvaardigheden van Nederlandse scholieren te versterken?

Vraag 5

Wat gaat u doen om de aandacht voor burgerschapsvorming in het Nederlandse onderwijs te versterken?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Smits (SP), ingezonden 2 juli 2010 (vraagnummer 2010Z10333)

Mededeling

De leden Smits (SP), Van der Ham (D66) en Celik en Heijnen (beiden PVDA) hebben vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving over burgerschapsvaardigheden van Nederlandse scholieren (uw kenmerk resp. 2010Z10333 , 2010Z10473 en 2010Z10586). In verband met het zomerreces en de beperkte mogelijkheden voor afstemming is het niet mogelijk om de vragen binnen de gestelde termijn van drie weken te beantwoorden. De antwoorden zullen u voor het einde van het zomerreces worden toegezonden.


XNoot
1

NRC Handelsblad, 29 juni 2010: «Scholier heeft weinig met politiek, media en migranten».

Naar boven