Agenda opgesteld 29 oktober 2010

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 2 november

14.00 uur

Woensdag 3 november

10.15 uur

Donderdag 4 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het overheidsbeleid ten aanzien van preventieve gezondheidsprojecten

22 894, nr. 282

– de motie-Van Gerven over een gezondheidseffectrapportage bij belangrijke overheidsmaatregelen

22 894, nr. 283

– de motie-Van Gerven over een landelijk basistakenpakket gezondheidsbevordering

22 894, nr. 284

– de motie-Van Gerven/Wiegman-van Meppelen Scheppink over aanscherping van antirookbeleidsmaatregelen

22 894, nr. 285 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over preventieprogramma's aan mensen in achterstandsposities

22 894, nr. 286 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over een integrale aanpak van schoolziekteverzuim

22 894, nr. 287

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van Gerven over beperking van het aantal verkooppunten van tabaksproducten

4. Stemmingen in verband met:

32 548, nr. 1

Brief van het Presidium inzake het onderzoeksvoorstel Natura 2000

De Voorzitter: ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het onderzoeksvoorstel van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake Natura 2000

5. Debat over het Verslag van de Europese Top

6. Spoeddebat over salarissen van bestuurders in het hoger onderwijs met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

7. Spoeddebat over de kosten van lobbyactiviteiten in de zorg met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

8. Spoeddebat over een toenemend aantal geweldsincidenten bij moskeeën met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

9. VAO Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (AO d.d. 7/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

10. Gezamenlijke behandeling van:

32 373

Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie

32 374

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteit- en gasmarkt

32 145

11. Goedkeuring van het op 26 september 2008 te Londen totstandgekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, met Protocol en Onderlinge Overeenkomst (Trb. 2008, 201 en Trb. 2009, 123)

32 289

12. Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG

Dinsdag 9 november

14.00 uur

Woensdag 10 november

10.15 uur

Donderdag 11 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

5. Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dinsdag 16 november

14.00 uur

Woensdag 17 november

10.15 uur

Donderdag 18 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011) (plenaire afronding)

5. Begroting Algemene Zaken incl. begroting van de Koning

Dinsdag 23 november

14.00 uur

Woensdag 24 november

10.15 uur

Donderdag 25 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Begroting Veiligheid en Justitie

5. Begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Dinsdag 30 november

14.00 uur

Woensdag 1 december

10.15 uur

Donderdag 2 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Begroting Immigratie en Asiel

5. Begroting Binnenlandse Zaken en begroting Koninkrijksrelaties

6. Begroting Hoge Colleges van Staat/Kabinetten van de Gouverneurs en begroting Staten-Generaal

7. Begroting Infrastructuur en Milieu

Dinsdag 7 december

14.00 uur

Woensdag 8 december

10.15 uur

Donderdag 9 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5. Begroting Defensie

Dinsdag 14 december

14.00 uur

Woensdag 15 december

10.15 uur

Donderdag 16 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over alle begrotingen en slotwetten (amendementen en wetsvoorstellen)

4. Begroting Buitenlandse Zaken

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 1 november 2010 van 10.00 tot 17.30 uur en maandag 8 november 2010 van 11.15 tot 23.00 uur

Belastingplan 2010

Maandag 1 november 2010 van 13.00 tot 17.00 uur

Structuurvisie natuurbescherming Randstad 380 Kv verbinding (31 574, nr. 12)

Maandag 8 november 2010 van 12.00 tot 16.00 uur

Begrotingsonderdeel Natuur

Maandag 8 november 2010 van 18.00 tot 22.00 uur

Begrotingsonderdeel Visserij

Maandag 15 november 2010 van 11.00 tot 17.00 uur

Begrotingsonderdeel Politie

Maandag 15 november 2010 van 17.00 tot 20.00 uur

Begrotingsonderdeel Binnenlands bestuur en Gemeente- en Provinciefonds 2011

Maandag 15 november 2010 van 20.00 tot 23.00 uur

Begrotingsonderdeel Overheidspersoneelsbeleid

Maandag 22 november 2010 van 10.00 tot 16.00 uur

Begrotingsonderdeel Personeel (begroting Defensie)

Maandag 22 november 2010 van 14.00 tot 18.00 uur

Begrotingsonderdeel Kinderopvang (begroting OCW)

Maandag 29 november 2010 van 10.00 tot 16.00 uur

Begrotingsonderdeel Materieel (begroting Defensie)

Maandag 29 november 2010 van 14.00 tot 18.00 uur

Begrotingsonderdeel Media (begroting OCW)

Maandag 6 december 2010 van 10.15 tot 21.00 uur

Begrotingsonderdeel MIRT (Infrastructuur)

Maandag 6 december 2010 van 13.00 tot 18.00 uur

Begrotingsonderdeel Hoger onderwijs (begroting OCW)

Maandag 13 december 2010 van 10.15 tot 17.00 uur

Begrotingsonderdeel MIRT (Water)

Maandag 13 december 2010 van 13.00 tot 18.00 uur

Begrotingsonderdeel Cultuur (begroting OCW)

Maandag 13 december 2010 van 17.30 tot 20.30 uur

Wetgevings- en Werkprogramma Europese Commissie 2011

Recesperiodes

Kerstreces 2010: vrijdag 17 december t/m maandag 10 januari 2011

Krokusreces 2011: vrijdag 18 februari t/m maandag 28 februari 2011

Meireces 2011: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2011

Zomerreces 2011: vrijdag 1 juli t/m maandag 5 september 2011

Er is geen avondvergadering op dinsdag 1 maart 2011 en geen plenaire vergadering op woensdag 2 maart 2011 i.v.m. de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten.

Spreektijden

begrotings-

behandeling

(Stand per

29 oktober 2010)

VVD

336

minuten

PvdA

318

minuten

PVV

307

minuten

CDA

285

minuten

SP

226

minuten

D66

188

minuten

GroenLinks

181

minuten

ChristenUnie

149

minuten

PvdD

120

minuten

SGP

110

minuten

Naar boven