Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020

Agenda opgesteld 8 mei 2020

Agenda Dinsdag 12 mei 2020

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

Herdenking van de heer J.A.M. Reijnen

1. Stemmingen

35 430, C

Motie van het lid Van Rooijen c.s. over het verlengen van de WW-duur met 3 maanden

35 430, D

Motie van het lid Van Rooijen over de toegang van AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers tot de TOZO-regeling

35 433, C

Motie van het lid Otten over een vorm van schuldtransitie

2. Debat

35 050

Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

35 106 (R2115)

Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

35 152

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen

2. Door de vaste commissie voor Financiën:

35 205

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)

3. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

35 316

Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens