Kamerstukken in dossier 35050

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 35050, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen); Amendement; Amendement van het lid Kwint over het schrappen van bekostiging van denominatief leerlingenvervoer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35050, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen); Amendement; Amendement van het lid Kwint over het schrappen van de mogelijkheid af te wijken van kerndoelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35050, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Westerveld ter vervanging van nr. 9 over een adviesrecht voor gemeenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35050, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen); Amendement; Amendement van het lid Rudmer Heerema over het niet starten met een nieuwe nevenvestiging als een school onvoldoende scoort

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35050, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Van Meenen t.v.v. nr. 12 over een adviesrecht voor gemeenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35050, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Beertema t.v.v. nr. 8 over weigeren van de bekostiging als een school afbreuk doet aan de democratische rechtsstaat en fundamentele rechten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35050, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen); Amendement; Amendement van het lid Kwint over het vervallen van de vrijstelling vanwege richtingsbedenking

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35050, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen); Amendement; Amendement van het lid Kwint over een wetenschappelijk verantwoorde beschrijving van het kwaliteitsbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35050, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen); Amendement; Amendement van het lid Kwint c.s. over in eerste instantie stichten van een openbare school in een nieuwbouwwijk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35050, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal