Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 31 januari 2019

Agenda Dinsdag 5 februari 2019

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

I Beëdiging van de heer R.F. Ruers

II Hamerstukken (onder voorbehoud)

35 046

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming (implementatie Verordening (EU) 2018/302)

35 056

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend

III Gezamenlijk debat

33 996

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

34 471

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

IV Debat

34 902

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)