Publicaties over dossier 34471

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Kansspelen op afstand

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-02-2019 2018-2019 nr. 18, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Kansspelen op afstand

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-02-2019 2018-2019 nr. 17, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Kansspelen op afstand

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-02-2019 2018-2019 nr. 17, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 12 februari 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-02-2019 2018-2019 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergadering van 5 februari 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  01-02-2019 2018-2019 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2018 Staatsblad 2018, 247 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-10-2017 Staatscourant 2017, 60658 Ministerie van Financiën
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 18 april 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  13-04-2017 2016-2017 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemmingen Modernisering van het speelcasinoregime

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-03-2017 2016-2017 nr. 46, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 5; 2017-01-27

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  27-01-2017 2016-2017 Tweede Kamer der Staten-Generaal