Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 15 februari 2018

Agenda Dinsdag 20 februari 2018

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemming

34 517

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstuk onder voorbehoud

34 753

Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

II debat

34 516

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

III debat

34 775 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:

1. door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

34 627

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)