Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 16 november 2017

Agenda Dinsdag 21 november 2017

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen

33 542

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

33 542, H

Motie van het lid Wezel c.s. over het uitsluitend verstrekken van no-hit gegevens voor opsporingsdoeleinden en de inlichtingendiensten

2. Hamerstuk

34 730 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

3. Voortzetting debat

34 473 (R2069)

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling

4. Interpellatie (onder voorbehoud)

Interpellatie door het lid Koffeman van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over recente berichtgeving inzake mestfraude in relatie tot het proces gericht op het verkrijgen van een nieuwe derogatie voor de periode 2018–2021

– Interpellatievragen van het lid Koffeman (PvdD) – nog niet ontvangen

– Mestbeleid (33 037)