Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000286020".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 43
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 2911
Eindpagina 43
Identifier 0000286020
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1952-1953 kamerstuknummer 2911 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening BEEL
Ondertekening C. STAF
Ondertekening C. STAF
Ondertekening De Minister van Binnenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Economische Zaken
Ondertekening De Minister van Financiën
Ondertekening De Minister van Justitie
Ondertekening De Minister van Marine
Ondertekening De Minister van Oorlog
Ondertekening De Minister van Overzeese Rijksdelen
Ondertekening De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Ondertekening De Minister van Verkeer en Waterstaat
Ondertekening De Minister zonder Portefeuille
Ondertekening De Minister-President
Ondertekening J. ALGERA
Ondertekening J. LUNS
Ondertekening J. ZIJLSTRA
Ondertekening J.G. SUURHOFF
Ondertekening J.W. BEYEN
Ondertekening L.A. DONKER
Ondertekening Minister van Algemene Zaken
Ondertekening VAN DE KIEFT
Ondertekening W. DREES
Ondertekening W.J.A. KERNKAMP
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 27 Mei 1952 te Parijs ondertekende Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap met de van dat Verdrag deel uitmakende Protocollen, alsmede van de Overeenkomst betreffende de rechtspositie van de Europese Defensiestrijdkrachten en het handelspolitieke en fiscale regiem der Europese Defensie Gemeenschap, het Verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de aan de Europese Defensie Gemeenschap deelnemende Staten, en het Protocol bij het Noord-Atlantische Verdrag nopens de bijstandsverplichtingen van de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, ten opzichte van de aan de Europese Defensie Gemeenschap deelnemende Staten
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19521953/0000286020/1/pdf/SGD_19521953_0000679.pdf
Vergaderjaar 1952-1953
Wijzigingsdatum 01-06-2020