Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000286018".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 31-01-1953
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 2911
Eindpagina 1
Identifier 0000286018
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1952-1953 kamerstuknummer 2911 ondernummer 1
Omschrijving KONINKLIJKE BOODSCHAP
Ondernummer 1
Ondertekening JULIANA
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 27 Mei 1952 te Parijs ondertekende Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap met de van dat Verdrag deel uitmakende Protocollen, alsmede van de Overeenkomst betreffende de rechtspositie van de Europese Defensiestrijdkrachten en het handelspolitieke en fiscale regiem der Europese Defensie Gemeenschap, het Verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de aan de Europese Defensie Gemeenschap deelnemende Staten, en het Protocol bij het Noord-Atlantische Verdrag nopens de bijstandsverplichtingen van de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, ten opzichte van de aan de Europese Defensie Gemeenschap deelnemende Staten
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19521953/0000286018/1/pdf/SGD_19521953_0000677.pdf
Vergaderjaar 1952-1953
Wijzigingsdatum 01-06-2020