Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000279428".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 14
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 3805
Eindpagina 16
Identifier 0000279428
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1954-1955 kamerstuknummer 3805 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening BEEL
Ondertekening BEEL
Ondertekening C. STAF
Ondertekening C. STAF
Ondertekening De Minister van Binnenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Economische Zaken
Ondertekening De Minister van Financiën a.i.
Ondertekening De Minister van Marine
Ondertekening De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a.i.
Ondertekening De Minister van Oorlog
Ondertekening De Minister van Overzeese Rijksdelen
Ondertekening De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Ondertekening De Minister-President
Ondertekening J. ZIJLSTRA
Ondertekening J.G. SUURHOFF
Ondertekening J.W. BEYEN
Ondertekening Minister van Algemene Zaken
Ondertekening W. DREES
Ondertekening W. DREES
Ondertekening W.J.A. KERNKAMP
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 3
Taal nl
Titel Goedkeuring van 1. het op 23 October 1954 te Parijs ondertekende Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Bondsrepubliek Duitsland, 2. het op 23 October 1954 te Parijs ondertekende Protocol tot wijziging en aanvulling van het Verdrag van Brussel van 17 Maart 1948, met de bijbehorende briefwisselingen en met de bijbehorende Protocollen, onderscheidenlijk betreffende de strijdkrachten van de West-Europese Unie, het toezicht op de bewapening en het Agentschap van de West-Europese Unie voor het toezicht op de bewapening, en 3. de op 23 Ocotober 1954 te Parijs gesloten Overeenkomst betreffende de aanwezigheid van vreemde strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19541955/0000279428/1/pdf/SGD_19541955_0000666.pdf
Vergaderjaar 1954-1955
Wijzigingsdatum 01-06-2020