Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000276984".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 12-05-1956
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 4338
Eindpagina 1
Identifier 0000276984
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1955-1956 kamerstuknummer 4338 ondernummer 1
Omschrijving KONINKLIJKE BOODSCHAP
Ondernummer 1
Ondertekening JULIANA
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R38
Startpagina 1
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 27 maart 1956 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, met bijbehorend Protocol en briefwisseling
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19551956/0000276984/1/pdf/SGD_19551956_0000921.pdf
Vergaderjaar 1955-1956
Wijzigingsdatum 01-06-2020