Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000271714".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 28-03-1958
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 5118
Eindpagina 1
Identifier 0000271714
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1957-1958 kamerstuknummer 5118 ondernummer 1
Omschrijving KONINKLIJKE BOODSCHAP
Ondernummer 1
Ondertekening JULIANA
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R107
Startpagina 1
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19571958/0000271714/1/pdf/SGD_19571958_0001687.pdf
Vergaderjaar 1957-1958
Wijzigingsdatum 01-06-2020