Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000268546".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 2
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 5314
Eindpagina 2
Identifier 0000268546
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1958-1959 kamerstuknummer 5314 ondernummer 2
Omschrijving ONTWERP VAN WET
Ondernummer 2
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Economische Zaken
Ondertekening De Minister van Financiën
Ondertekening De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Goedkeuring van het Verdrag van Brussel van 15 december 1950 inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, zoals gewijzigd bij Protocol van Brussel van 1 juli 1955, met bijlage; goedkeuring van het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw Tarief van invoerrechten; aanpassing van de Wet op de Omzetbelasting 1954 aan het nieuwe Tarief van invoerrechten
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19581959/0000268546/1/pdf/SGD_19581959_0000365.pdf
Vergaderjaar 1958-1959
Wijzigingsdatum 01-06-2020