Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000267795".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 2
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 5543
Eindpagina 3
Identifier 0000267795
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1959 kamerstuknummer 5543 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening A.C.W. BEERMAN
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Justitie
Ondertekening De Minister van Zaken Overzee a.i.
Ondertekening H.A. KORTHALS
Ondertekening J. LUNS
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R147
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 24 oktober 1956 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/1959/0000267795/1/pdf/SGD_1959_0000433.pdf
Vergaderjaar 1959
Wijzigingsdatum 01-06-2020