Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000267793".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 13-04-1959
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 5543
Identifier 0000267793
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1959 kamerstuknummer 5543 ondernummer 1
Omschrijving KONINKLIJKE BOODSCHAP
Ondernummer 1
Ondertekening JULIANA
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R147
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 24 oktober 1956 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/1959/0000267793/1/pdf/SGD_1959_0000432.pdf
Vergaderjaar 1959
Wijzigingsdatum 01-06-2020