Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000266258".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 6
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 5924
Eindpagina 8
Identifier 0000266258
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1959-1960 kamerstuknummer 5924 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening A.C.W. BEERMAN
Ondertekening De Minister van Binnenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Justitie
Ondertekening E.H. TOXOPEUS
Ondertekening J. LUNS
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R187
Startpagina 3
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 20 juni 1956 te New York gesloten Verdrag inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19591960/0000266258/1/pdf/SGD_19591960_0001559.pdf
Vergaderjaar 1959-1960
Wijzigingsdatum 01-06-2020