Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000262201".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 2
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 6250
Eindpagina 2
Identifier 0000262201
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1960-1961 kamerstuknummer 6250 ondernummer 2
Omschrijving ONTWERP VAN WET
Ondernummer 2
Ondertekening De Minister van Binnenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Defensie
Ondertekening De Minister van Financiën
Ondertekening De Minister van Justitie
Ondertekening De Minister van Landbouw en Visserij
Ondertekening De Minister van Verkeer en Waterstaat
Ondertekening De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R214
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 8 april 1960 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland gesloten Algemeen Verdrag, van de verdragen, overeenkomsten en protocollen die daarvan deel uitmaken en van enige tezelfdertijd gewisselde brieven.
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19601961/0000262201/1/pdf/SGD_19601961_0000642.pdf
Vergaderjaar 1960-1961
Wijzigingsdatum 01-06-2020