Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000260327".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 3
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 6639
Eindpagina 4
Identifier 0000260327
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1961-1962 kamerstuknummer 6639 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening A.C.W. BEERMAN
Ondertekening De Minister van Binnenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Justitie
Ondertekening E.H. TOXOPEUS
Ondertekening J. LUNS
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R268
Startpagina 2
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 15 april 1958 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag nopens de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen jegens kinderen
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19611962/0000260327/1/pdf/SGD_19611962_0001565.pdf
Vergaderjaar 1961-1962
Wijzigingsdatum 01-06-2020