Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000260325".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 26-02-1962
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 6639
Identifier 0000260325
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1961-1962 kamerstuknummer 6639 ondernummer 1
Omschrijving KONINKLIJKE BOODSCHAP
Ondernummer 1
Ondertekening JULIANA
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R268
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 15 april 1958 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag nopens de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen jegens kinderen
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19611962/0000260325/1/pdf/SGD_19611962_0001564.pdf
Vergaderjaar 1961-1962
Wijzigingsdatum 01-06-2020