Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000259286".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 3
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 29-12-1961
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 6594
Eindpagina 3
Identifier 0000259286
Omschrijving BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, Toelichtende nota
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1961-1962 kamerstuknummer 6594 ondernummer 1
Ondernummer 1
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.
Ondertekening De Minister van Defensie
Ondertekening J. DE QUAY
Ondertekening J. LUNS
Ondertekening S.H. VISSER
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel Aanvullende Overeenkomst bij het N.A.V.O.-verdrag nopens de rechtspositie der krijgsmachten, betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten, op 3 augustus 1959 te Bonn gesloten, en de tezelfdertijd gesloten Overeenkomst ter uitvoering van artikel 45, lid 5, van eerstgenoemde overeenkomst
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19611962/0000259286/1/pdf/SGD_19611962_0000684.pdf
Vergaderjaar 1961-1962
Wijzigingsdatum 01-06-2020